Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2013

keepcalm-and-loveon
Chodziliśmy, nie szukając się, ale wiedząc, że chodzimy po to, żeby się znaleźć.
— Julio Cortazar
keepcalm-and-loveon
fabulous hair
Reposted frommajkey majkey viastraggler straggler
keepcalm-and-loveon
2508 af6d 390
keepcalm-and-loveon
Reposted frombethgadar bethgadar viastraggler straggler
keepcalm-and-loveon
Nigdy nie wolno lekceważyć przeczucia.
— Stieg Larsson - Dziewczyna, która igrała z ogniem
Reposted fromkonwalia konwalia viaSurvivedGirl SurvivedGirl
keepcalm-and-loveon
No a my? A my to się nie znamy już prawie.
— happysad - ' W piwnicy u dziadka '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaSurvivedGirl SurvivedGirl
keepcalm-and-loveon
Popatrz na siebie. Jesteś młody. I jesteś przerażony. Dlaczego jesteś przerażony? Przestań byś sparaliżowany. Przestań połykać swoje słowa. Przestań dbać o to ,co inni ludzie pomyślą. Ubieraj się jak chcesz. Mów, co chcesz. Słuchaj muzyki, jakiej chcesz. Odtwarzaj ją kurewsko głośno i tańcz do niej. Idź na spacer o północy i zapomnij, że następnego dnia masz lekcje. Przestań czekać na piątek. Żyj teraz. Zrób to teraz. Podejmij to ryzyko. Życie jest Twoje.
— znalezione.
keepcalm-and-loveon
9706 7135 390
Reposted fromClary Clary viaSurvivedGirl SurvivedGirl
keepcalm-and-loveon
5714 b55b 390
Reposted fromkropq kropq viaSurvivedGirl SurvivedGirl
keepcalm-and-loveon
Żeby przeżywać życie, trzeba widzieć w nim sens. Żeby chcieć rano wstać z łóżka, trzeba widzieć w tym jakiś cel.
— Janusz L. Wiśniewski "Los powtórzony"
keepcalm-and-loveon
Najważniejsze jest podejście, a dzisiaj mam złe.
— Kajman- Bezsenność
Reposted fromdaylight daylight viaarrives arrives
keepcalm-and-loveon
7563 272b 390
Reposted frompesy pesy viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
keepcalm-and-loveon
7491 77bf 390
ciepłe wieczory.
keepcalm-and-loveon
4493 b1fe
keepcalm-and-loveon
keepcalm-and-loveon
keepcalm-and-loveon
Myślę sobie że,
Ta zima kiedyś musi minąć
— Nim stanie się tak
keepcalm-and-loveon

-Choć porozmawiamy o trzeciej w nocy 
-Dlaczego o trzeciej
?
-Bo wtedy jesteśmy zbyt zmęczeni aby kłamać. 

keepcalm-and-loveon
7784 1aba 390
keepcalm-and-loveon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl